Promo Easton Acc

kitacc
5 5 1 Product

177,00 € l'unité

Fabricant: EASTONEASTON
Calibre Acc

Kit comprenant :


12 tubes Easton Acc
12 encoches Easton type G
12 pointes Easton Acc
40 plumes Bohning X-Vanes 1,75"